విద్యకు విముక్తి ?

120.00

New!

అనాదిగా మనదేశంలో విద్యావ్యవస్థ పరిపాలన వ్యవస్థ నియంత్రణకు గురి కాలేదు! విద్యావిధానం సర్వస్వతంత్ర వ్యవస్థగా కొనసాగింది! బ్రిటన్ విముక్త భారత్లో ఈ విధానం పునురుద్ధరణకు నోచుకొని ఉండాలి! న్యాయవ్యవస్థ వలె విద్యావ్యవస్థ ఉండాలన్నది ఆకాంక్ష! రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ప్రస్తుతం కార్య నిర్వాహక (మంత్రివర్గం) విభాగం, శాసననిర్మాణ విభాగం (చట్టసభలు) న్యాయవిభాగం (న్యాయస్థానాలు) ఉన్నాయి. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో నాలుగవ స్వతంత్ర విభాగంగా విద్యావిభాగం ఏర్పడాలి. 2020 జూలై 29వ తేదీ నాడు కేంద్రప్రభుత్వం నూతన జాతీయ విద్యావిధానాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రచన జరిగింది.

Categories: , , Tag:

Description

‘ద్రోణాచలం’ అంటే తెలియదు, ‘డోన్’ అంటే తెలుస్తుంది! ‘శృంగవరపుకోట’ అంటే తెలియదు, ‘ఎస్.కోట’ అంటే ఎఱుక అవుతోంది!! ఇదంతా థామస్ బాబింగ్టన్ మెకాలే అన్నవాడు మన దేశంలో ఆవిష్కరించిన బ్రిటన్ జాతీయ విద్యావిధాన ఫలితం! పాశ్చాత్యశకం 1834లో అతగాడు ఈ విధానాన్ని మన నెత్తికెత్తాడు, మన విద్యను బందీ చేసిపోయాడు! పాశ్చాత్య శకం 1834 వరకు మనదేశంలో ఉన్నత విద్యాబోధనకు మాధ్యమం సంస్కృత భాష! ‘మెకాలే’ ఉన్నత విద్యాబోధన మాధ్యమ భాషగా సంస్కృతాన్ని తొలగించి ఆ స్థానంలో ఆంగ్లభాషను ప్రవేశపెట్టాడు! కానీ బ్రిటన్ విముక్త భారత్లో ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయిలో కూడా ఆంగ్లభాష మాధ్యమంగా బోధనలు మొదలయ్యాయి! భారతీయ విద్య ఆంగ్ల చెఱశాలలో చిక్కుకుంది. ‘మెకాలే’ విత్తిన బీజాలు మొలకెత్తి పెరిగి విషవృక్షాలుగా విస్తరించిపోవడం నడుస్తున్న చరిత్ర!

అనాదిగా మనదేశంలో విద్యావ్యవస్థ పరిపాలన వ్యవస్థ నియంత్రణకు గురి కాలేదు! విద్యావిధానం సర్వస్వతంత్ర వ్యవస్థగా కొనసాగింది! బ్రిటన్ విముక్త భారత్లో ఈ విధానం పునురుద్ధరణకు నోచుకొని ఉండాలి! న్యాయవ్యవస్థ వలె విద్యావ్యవస్థ ఉండాలన్నది ఆకాంక్ష! రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ప్రస్తుతం కార్య నిర్వాహక (మంత్రివర్గం) విభాగం, శాసననిర్మాణ విభాగం (చట్టసభలు) న్యాయవిభాగం (న్యాయస్థానాలు) ఉన్నాయి. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో నాలుగవ స్వతంత్ర విభాగంగా విద్యావిభాగం ఏర్పడాలి. 2020 జూలై 29వ తేదీ నాడు కేంద్రప్రభుత్వం నూతన జాతీయ విద్యావిధానాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రచన జరిగింది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విద్యకు విముక్తి ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *