గంగలో విషనాగులు

360.00

New!

This is an abridged Telugu translation of Snakes in the Ganga , Breaking India 2.0 .

“బ్రేకింగ్ ఇండియా” రచయిత రాజీవ్ మల్హోత్రా, విజయవిశ్వనాథన్తో కలిసి చేసిన విస్తృత పరిశోధనల ఫలితంగా 860 పుటలతో, 63పుటల ఎండ్ నోట్స్, 59 పుటలు ఉపయుక్త గ్రంథసూచీతో ఆంగ్లంలో వెలువడిన ఉదంతం Snakes in the Ganga” యొక్క సంక్షిప్తరూపమే ‘గంగలో విషనాగులు’ అనే ఈ పుస్తకం. యోగిక భారతదేశాన్ని ఒక నాగరికతారాజ్యంగా ఎదగనీయకుండా, దాని సాంస్కృతిక మూలాలను పెకలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న దేశవిచ్ఛిన్నకర శక్తుల విషయమై హెచ్చరించడమే ఈ పుస్తకపు లక్ష్యం

 

 

Buy at Hindu eShop 

Buy at Amazon

 

 For Bulk Bookings contact +91 85209 99562

Description

This is an abridged Telugu translation of Snakes in the Ganga , Breaking India 2.0 .

“బ్రేకింగ్ ఇండియా” రచయిత రాజీవ్ మల్హోత్రా, విజయవిశ్వనాథన్తో కలిసి చేసిన విస్తృత పరిశోధనల ఫలితంగా 860 పుటలతో, 63పుటల ఎండ్ నోట్స్, 59 పుటలు ఉపయుక్త గ్రంథసూచీతో ఆంగ్లంలో వెలువడిన ఉదంతం Snakes in the Ganga” యొక్క సంక్షిప్తరూపమే ‘గంగలో విషనాగులు’ అనే ఈ పుస్తకం. యోగిక భారతదేశాన్ని ఒక నాగరికతారాజ్యంగా ఎదగనీయకుండా, దాని సాంస్కృతిక మూలాలను పెకలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న దేశవిచ్ఛిన్నకర శక్తుల విషయమై హెచ్చరించడమే ఈ పుస్తకపు లక్ష్యం

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గంగలో విషనాగులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *