ఖిలాఫత్: ముస్లిం వేర్పాటువాదం-దేశవిభజన

MRP : 120/-

రచయత : శ్రీరంగ గోడ్బోలె 

ఖిలాఫత్: ముస్లిం వేర్పాటువాదం-దేశవిభజన 

టర్కీలోని ఖలీఫా పదవిని పునరుద్ధరించాలంటూ సాగిన ఆందోళనే ఖిలాఫత్ ఉద్యమం. ప్రపంచంలోని మరే ముస్లిం దేశంగాని, ముస్లింగాని ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనలేదు. భారత్ తో కానీ, భారత్ లో అప్పట్లో సాగుతున్న స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంతోకానీ ఏమాత్రం సంబంధంలేని ఈ ఉద్యమానికి మద్దతునివ్వాల్సిందేనంటూ గాంధీజీ కాంగ్రెస్ ను ఒప్పించారు. హిందూ, ముస్లిం ఐక్యత సాధిస్తే బ్రిటిష్ పాలనను అంతంచేయవచ్చన్న ఆయన అంచనాలు తల్లక్రిందులై చివరికి ముస్లిం వేర్పాటువాదం దేశ విభజనకు దారితీసింది.

Pages : 130 ; Paperback;

 

For Bulk Bookings contact +91 85209 99562

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *